Projekt „Żłobek w Lubaniu” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:
„Żłobek w Lubaniu”

Beneficjent:
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „PLANETA UŚMIECHU” w Lubaniu Magdalena Wieczorkowska, ul.
Jeleniogórska 2, 59-800 Lubań

Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

Wartość projektu:
914 500,00 zł

Kwota dofinansowania – 777 100,00 zł
Wkład własny – 137 400,00 zł

Okres realizacji projektu:
01/10/2018 – 31/12/2020

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest stworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu lubańskiego, która umożliwi powrót na rynek pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz podjęcie zatrudnienia osobom niepracującym sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Żłobek zapewni 20 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Zlokalizowany będzie w budynku znajdującym się w miecie Lubań. Budynek zostanie wyposażony i dostosowany do wymagań placówki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r. Przy budynku zostanie zagospodarowany i wyposażony plac zabaw dla dzieci. Dzieci, które będą uczęszczać do żłobka, objęte zostaną zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse rozwoju oraz lepszych wyników w dalszych etapach edukacji. Placówka będzie dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami, co świadczy o zgodności projektu z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi. Stworzenie nowych miejsc przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych miejsc w gminie by zapewnić rodzicom możliwość powrotu do pracy i zwiększenia swojej aktywności zawodowej.

Grupa docelowa projektu:
25 rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3 w tym;

  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3;
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym osoby na urlopach wychowawczych).

Planowane efekty: finansowanie działalności 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez 24 miesiące.

Zadania:

  • Utworzenie nowych miejsc żłobkowych – X – XII’2018 (3 miesiące) i adaptacja lokalu w którym zostanie utworzona placówka.
  • Bieżące funkcjonowanie żłobka – I’2019–XII’2020 (24 miesiące) – organizacja podstawowej działalności opiekuńczo – wychowawczej w Żłobku dla 20 dzieci oraz opieka specjalistyczna żłobka – I’2019– XII’2020 (24 miesiące).

O NAS

Nasza siedziba mieści się w Lubaniu przy ulicy Jeleniogórskiej 2 pomiędzy mostem na rzece Kwisa, a Zakładem Dr SCHUMACHER (kierunek Jelenia Góra).

Mamy przestronne, jasne sale dla dzieci, proponujemy pełne wyżywienie (catering), nowoczesny sposób komunikacji z rodzicami, bezpieczny plac zabaw, piękne i ciekawe miejsca do spacerów z naszymi pociechami.

KONTAKT

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE EDUKACYJNE I OPIEKA DZIENNA (żłobek)
„PLANETA UŚMIECHU”

ul. Jeleniogórska 2
59-800 Lubań

tel: 503 125 305
email: planetausmiechu@wp.pl

OBSERWUJ NAS