Projekt „Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:
„Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim”

Realizator:
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „PLANETA UŚMIECHU”

Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa 10 Edukacja
Działanie – 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie – 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT AJ

Okres realizacji projektu:
01/07/2019 – 31/08/2020

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost liczby miejsc przedszkolnych o 80 miejsc oraz wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 80 dzieci w wieku przedszkolnym a także wzrost kompetencji i kwalifikacji 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego w gminie Gryfów Śląski w okresie od 01.07.2019r. do 31.08.2020r. Organizacja i działalność opieki przedszkolnej zaplanowana jest na okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r. Projekt przewiduje wprowadzenie cyklu dodatkowych zajęć rozwijających u 80 dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy jak również podniesienie jakości i poziomu edukacji poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli oraz działania zmierzające do indywidualnego podejścia do dzieci zdolnych lub potrzebujących zwiększonej uwagi.

Placówka będzie dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami, co świadczy o zgodności projektu z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi. Projekt przewiduje dofinansowanie przez 12 miesięcy. Poprzez realizację projektu zostanie osiągnięty cel i założenia dotyczące zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach miejsko wiejskich oraz cel dotyczący zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych.

Grupa docelowa projektu:
– 80 dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia,
– 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego

Planowane efekty:
-finansowanie działalności 80 nowych miejsc opieki nad dziećmi przez 12 miesięcy;

Zadania:
Z1–Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych – VII – VIII’2019 (2 m-ce) Adaptacja lokalu w którym zostanie utworzona placówka.Z2-Bieżące funkcjonowanie placówki-IX’2019–VIII’2020 (12mcy) Organizacja działalności opiekuńczo–wychowawczej dla 80 dzieci. Z3-Opieka specjalistyczna przedszkola IX’2019–VIII’2020 (12mcy) Organizacja specjalistycznej opieki nad dziećmi oraz podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.

O NAS

Nasza siedziba mieści się w Lubaniu przy ulicy Jeleniogórskiej 2 pomiędzy mostem na rzece Kwisa, a Zakładem Dr SCHUMACHER (kierunek Jelenia Góra).

Mamy przestronne, jasne sale dla dzieci, proponujemy pełne wyżywienie (catering), nowoczesny sposób komunikacji z rodzicami, bezpieczny plac zabaw, piękne i ciekawe miejsca do spacerów z naszymi pociechami.

KONTAKT

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE EDUKACYJNE I OPIEKA DZIENNA (żłobek)
„PLANETA UŚMIECHU”

ul. Jeleniogórska 2
59-800 Lubań

tel: 503 125 305
email: planetausmiechu@wp.pl

OBSERWUJ NAS