,,Przyszła do nas wiosna, ciepła i radosna…” , tym wierszykiem dzieci ze żłobka już od samego rana przywoływały wiosnę i oczekiwały na jej przybycie. Następnie wesołym i barwnym korowodem wszyscy wyruszyliśmy witać wiosnę.